ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0
28

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกอ่านรายละเอียด