ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0
37

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกอ่านรายละเอียด