วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564

0
110

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าเเด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เเละร่วมฟังพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสักการะพระพรหม ตามมาตรการ D-M-H-T-T เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เเละขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมทำบุญ แบบ New Normal ณ ศาสนสถานใกล้บ้าน โดยโพสต์รูปทำบุญพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรคณะฯ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขา เเละใส่แฮชแท็ก
#7thAnniversary
#FBAIT_KKC2021
**หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหน่วยกิจกรรมบังคับเลือก ด้านMD จำนวน6หน่วยกิต โดยจะเชคการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแฮชเเท็ก