ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0
262

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกดูรายละเอียด

ใบสมัครงาน ใบสมัครลูกจ้างเงินรายได้  ดาวน์โหลด