เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติม

0
277


คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติม

– ระดับปริญญาตรี
– ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร. 043-283700 ต่อ 0
แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-283709

คลิกสมัคร