เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

0
1465

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงที่ 1

– ระดับปริญญาตรี
– ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร. 043-283700 ต่อ 0
แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-283709


คลิกสมัครเรียน