คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 “เมือบ้านเฮา เซามีแฮง”

0
499

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เมือบ้านเฮา เซามีแฮง” ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ศิษย์เก่า ที่มาในงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรวรรณ จุลลัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น แต่ละสาขา มีมินิคอนเสิร์ต สร้างความสนุกสนานภายในงาน และการพบปะพูดคุยกันของศิษย์เก่าและอาจารย์ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น