ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

More

  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  More

   ข่าวศิษย์เก่า

   คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 “เมือบ้านเฮา เซามีแฮง”

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เมือบ้านเฮา เซามีแฮง” ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ศิษย์เก่า ที่มาในงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรวรรณ จุลลัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิ...