ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

รายชื่อผู้ลงนาม
เข้าสู่เว็บไซต์คณะบริหารฯ